Скачати:
Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей

Після закінчення інвентаризації постійно діюча інвентаризаційна комісія за участю осіб, які відповідають за збереження цінносте,  може проводити контрольну перевірку. Така перевірка повинна проводитись до відкриття приміщення, де була проведена інвентаризація.

Предметом перевірки активи, з найбільшою вартістю та ті, які користуються найбільшим попитом.

Якщо було виявлено значні розходження даних контрольної перевірки та даних інвентаризації, призначається нова комісія та проводиться повторна інвентаризація. А перший склад робочої інвентаризаційної комісії може бути притягнений до відповідальності за рішення керівника.

За результатами контрольної перевірки оформляється Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей. Форма даного акту затверджена Наказом Міністерства фінансів України "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" від одинадцятого серпня тисяча дев’ятсот дев’яносто четвертого року номер шістдесят дев’ять.

Форма акту передбачає вказання місця, де проводилась перевірка та дати проведення перевірки. Вказується кількість найменувань цінностей, та сумарна вартість цінностей.

За результатами перевірки в акті заповнюється таблиця, в яку вносяться відомості про найменування цінностей, які були перевірені, кількість та вартість цінностей, згідно інвентаризаційного опису, кількість та вартість фактично виявлених цінностей, різниця між фактично виявленими цінностями, та тими, що вказані в інвентаризаційному описі.

Акт підписується особою, яка проводила перевірку, головою та членами інвентаризаційної комісії.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію