№ инв-19
Скачати:
Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (форма № инв-19)

Для відображення результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, готової продукції і інших матеріальних цінностей, за якими виявлені відхилення від облікових даних використовують Порівняльну відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма опису - ІНВ-19 (рус. Инв-19), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В відомості вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання відомості. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводилась інвентаризація.

В відомості вказуються: товарно-матеріальні цінності (найменування, вид, сорт, номенклатурний номер), одиницю виміру (код, найменування), номер (інвентарний, паспорта), результати інвентаризації (вартість та кількість недостачі та надлишку), кількість та суму врегулювання за рахунок записів в обліку, пересортування (надлишки покриті за рахунок недостач та недостачі покриті за рахунок надлишків), оприбуткування надлишків, кінцеві недостачі.

Відомість ИНВ-19 підписується бухгалтером та , в разі згоди з результатами розбіжностей, особою, яка відповідає за збереження основних засобів.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію