№ инв-6
Скачати:
Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі (форма № инв-6)

Для того, щоб виявити вартість та кількість товарів та матеріалів, які знаходяться в дорозі, використовується Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі . Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма акту - ІНВ-6 (рус. Инв-6), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В акті вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання акту. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводиться інвентаризація.

Форма инв-6 передбачає чотири сторінки, на яких вказується найменування матеріальних цінностей, рахунок, одиниця виміру цінностей, кількість, вартість, дата відвантаження, номер товарно-транспортного або розрахункового документу та номер вагону (баржі), вжиті заходи по пошуку товарів.

Дані про товари заносяться згідно документів, які підтверджують перебування товарів та матеріалів в дорозі.

Вартість усіх товарів, зазначених на одній сторінці вказується в графі «Разом», а вартість всіх відвантажених товарів за актом -  в графі «Всього». Вартість товарів за актом необхідно також продублювати прописом у спеціально відведеному на те рядку.

Комісія складає акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі за формою инв-6 в єдиному екземплярі.

Підписується акт головою та членами інвентаризаційної комісії, із вказанням посади, прізвища та ініціалів кожного.

Акт після відповідного оформлення підлягає передачі в бухгалтерію.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію