№ инв-16
Скачати:
Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності (форма № инв-16)

Для інвентаризації фактичної наявності цінностей і бланків документів суворої звітності (талони на бензин, проїзд на таксі і ін.) і виявлення кількісних розбіжностей їх з обліковими даними використовують Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма опису - ІНВ-16 (рус. Инв-16), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В описі вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання опису. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводиться інвентаризація.

Перед початком інвентаризації слід взяти розписку з осіб, які відповідають за збереження цінностей, якою вони підтверджують документальне оформлення оприбуткування та списання за видатками цінностей, що надійшли під їх відповідальність.. Така розписка є частиною форми інв-16 (рус. Инв-16).

Якщо відбулась зміна відповідальних за схоронність осіб – необхідно скласти відповідний акт про передачу цінностей між матеріально-відповідальними особами у трьох екземплярах: один для особи, що здала цінності, один – для особи, що прийняла цінності, один – для бухгалтерії.

При наявності документів суворої звітності, нумерованих одним номером, складається комплект із вказівкою кількості документів у ньому.

Підписується опис головою та членами інвентаризаційної комісії, із вказанням посади, прізвища та ініціалів кожного. Матеріально-відповідальна особа перевіряє дані в описі, та засвідчує їх правильність свої підписом.

Комісія складає опис за формою инв-16 в двох екземплярах: один залишається в особи, яка відповідає за збереження цінностей, другий - направляється в бухгалтерію.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію