№ инв-8а
Скачати:
Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах (форма № инв-8а)

Для інвентаризації дорогоцінних металів, містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах. використовують інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма опису - ІНВ-8а (рус. Инв-8а), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В описі вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання опису. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводиться інвентаризація.

Перед початком інвентаризації слід взяти розписку з осіб, які відповідають за схоронність дорогоцінних металів, містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах, якою вони підтверджують документальне оформлення оприбуткування та списання за видатками цінностей, що надійшли під їх відповідальність.. Така розписка є частиною форми інв-8а (рус. Инв-8а).

В Описі вказується найменування об’єкту, його номенклатурний номер, одиниця вимірювання, рік випуску, номер, кількість дорогоцінних металів та очікуваний строк списання.

Підписується опис головою та членами інвентаризаційної комісії, із вказанням посади, прізвища та ініціалів кожного. Матеріально-відповідальна особа перевіряє дані в описі, та засвідчує їх правильність свої підписом.

Комісія складає опис інвентаризації дорогоцінних металів, містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах за формою инв-8а в єдиному екземплярі, який направляється в бухгалтерію.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію