№ инв-17
Скачати:
Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма № инв-17)

Для інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами використовують Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма акту - ІНВ-17 (рус. Инв-17), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В акті вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання акту. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводиться інвентаризація.

Форма акту передбачає дві сторони: по дебіторській заборгованості та по кредиторській заборгованості.

Дані, що вносяться в акт щодо заборгованостей: найменування балансових статей, рахунок, сума по балансу (всього, сума підтверджена дебіторами, сума непідтверджена дебіторами, ), сума, по якій спливла позовна давність. Також вказується сума по кожній колонці.

Підставою для внесення даних до акту є виявлення за документами залишків сум, що значаться на відповідних рахунках.

Підписується акт головою та членами інвентаризаційної комісії, із вказанням посади, прізвища та ініціалів кожного.

Комісія складає інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами ( за формою инв-17) в єдиному екземплярі, який направляється в бухгалтерію.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію