№ инв-11
Скачати:
Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (форма № инв-11)

Для інвентаризації витрат майбутніх періодів використовують Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма акту - ІНВ-11 (рус. Инв-11), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В акті вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання акту. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводиться інвентаризація.

Відомості щодо об’єкту інвентаризації, що вносяться в акт: найменування та код виду витрат, первісна сума витрат, дата виникнення витрат, строк погашення витрат в місяць, розрахункова сума до списання, списані витрати до початку інвентаризації, залишок витрат на початок інвентаризації, кількість місяців з моменту виникнення витрат, сума до списання на собівартість (за місяць та з початку періоду), розрахунковий залишок витрат для погашення в наступному періоді, результати інвентаризації (підлягає списанню / надлишок списаного).

Підставою для внесення відомостей до акту є перевірка виявлення за документами залишків сум, що значаться на відповідному рахунку.

Підписується акт головою та членами інвентаризаційної комісії, із вказанням посади, прізвища та ініціалів кожного. Місце для підписів друкується на зворотній частині бланку акту.

Комісія складає акт інвентаризації витрат майбутніх періодів за формою инв-11 в єдиному екземплярі, який направляється в бухгалтерію.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію