№ инв-10
Скачати:
Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (форма № инв-10)

Для інвентаризації незакінчених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів основних засобів використовують Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма акту - ІНВ-10 (рус. Инв-10), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В акті вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання акту. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводиться інвентаризація.

Відомості щодо об’єкту інвентаризації, що вносяться в акт: найменування об’єкта, що ремонтується та види робіт, номер об’єкту, найменування замовника, кошторисна вартість, відсоток готовності, вартість виконаного ремонту (кошторисна та фактична), результати інвентаризації (економія/переплата).

Підставою для внесення відомостей до акту є перевірка стану робіт в натурі.

Підписується акт головою та членами інвентаризаційної комісії, із вказанням посади, прізвища та ініціалів кожного. Місце для підписів друкується на зворотній частині бланку акту.

Комісія складає акт інвентаризації незакінчених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів основних засобів за формою инв-10 в єдиному екземплярі, який направляється в бухгалтерію.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію