№ инв-9
Скачати:
Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них (форма № инв-9)

Для інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них використовують Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма акту - ІНВ-9 (рус. Инв-9), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

В акті вказується найменування підприємства, його код, номер та дата складання акту. Окрім того записуються реквізити наказу, за яким проводиться інвентаризація.

Перед початком інвентаризації слід взяти розписку з осіб, які відповідають за схоронність дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них, якою вони підтверджують документальне оформлення оприбуткування та списання за видатками дорогоцінного каміння, що надійшли під їх відповідальність.. Така розписка є частиною форми інв-9 (рус. Инв-9).

Якщо відбулась зміна відповідальних за схоронність осіб – необхідно скласти відповідний акт про передачу цінностей між матеріально-відповідальними особами у трьох екземплярах: один для особи, що здала цінності, один – для особи, що прийняла цінності, один – для бухгалтерії.

В формі инв-9 окремо зазначається фактична наявність дорогоцінного каміння та дані щодо дорогоцінного каміння, які містяться в бухгалтерських документах підприємства.

Підписується акт головою та членами інвентаризаційної комісії, із вказанням посади, прізвища та ініціалів кожного. Матеріально-відповідальна особа перевіряє дані в акті, та засвідчує їх правильність свої підписом.

Комісія складає акт інвентаризації дорогоцінного каміння та виробів з них за формою инв-9 в двох екземплярах. Один залишається в матеріально-відповідальної особи, другий – направляється в бухгалтерію.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію