№ инв-5
Скачати:
Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (форма № инв-5)

Для оформлення даних інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання, застосовується інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена відповідна форма опису - ІНВ-5 (рус. Инв-5), для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

Комісія складає інвентаризаційний опис в єдиному екземплярі.

Перед початком інвентаризації слід взяти розписку з осіб, які відповідають за схоронність основних засобів, якою вони підтверджують оприбуткування та списання за видатками усіх цінностей, які надійшли на їх відповідальність. Така розписка є частиною форми інв-5 (рус. Инв-5).

Форма передбачає вказання наказу, згідно якого проводиться інвентаризація, а також дату і час початку та закінчення інвентаризації.

Записи в опис комісія вносить лише після перевірки і перерахунку цінностей в натурі.

Якщо в організації обліковуються матеріальні цінності, які зберігаються на складах в інших організаціях, відомості щодо таких цінностей вносяться до опису на підставі документів, які підтверджують передачу їх на відповідальне зберігання.

Підписується інвентаризаційний опис головою та членами інвентаризаційної комісії. Правильність інформації, зазначеної в описі, перевіряється особою, яка відповідальна за схоронність цінностей, та засвідчується її підписом.

Інвентаризаційний опис після відповідного оформленні підлягає передачі в бухгалтерію, де, за його данними буде складено порівняльну відомість.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію