№ инв-2
Скачати:
Інвентаризаційний ярлик (форма № инв-2)

У випадках, коли комісія не має змоги провести підрахунок матеріальних цінностей для внесення даних до інвентаризаційного опису, слід використовувати інвентаризаційний ярлик. Форма інвентаризаційного ярлика ІНВ-2 (рус. Инв-2)затверджена Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер двісті сорок один від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року, та розрахована для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

Інвентаризаційним ярликом обліковується фактична наявність сировини, готової продукції, товарів та інших матеріальних цінностей на складах в період проведення інвентаризації.

Комісія складає ярлик в єдиному екземплярі, який зберігається за місцезнаходженням матеріальних цінностей.

Інвентаризаційний ярлик складається з двох сторін. На лицьовій стороні вказуються дані про місцезнаходження матеріальних цінностей, а також їх характеристики, серед яких є назва, марка, сорт, розмір одиниці вимірювання, та інші.

Лицьова сторона підписується членом інвентаризаційної комісії.

Рух матеріальних цінностей під час інвентаризації відбивається на зворотному боці форми інв-2. Дані про рух цінностей записуються членом комісії. Правильність заповнення даних про рух цінностей засвідчує своїм підписом матеріально-відповідальна особа, тим самим приймаючи на відповідальне зберігання фактичний залишок цінностей.

Дані, які вказані в формі инв-2, в подальшому використовуються при заповненні інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію