№ инв-1
Скачати:
Інвентаризаційний опис основних засобів (форма № инв-1)

Для оформлення даних інвентаризації основних засобів застосовується інвентаризаційний опис основних засобів. Постановою Державного комітету СРСР зі статистики номер 241 від двадцять восьмого грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року затверджена форма ІНВ-1 (рус. Инв-1) для застосування на підприємствах і в організаціях, що працюють в умовах використання різних госпрозрахункових форм господарювання, і передбачають можливість обробки інформації як традиційними методами, так і з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

Комісія складає інвентаризаційний опис в єдиному екземплярі. Цінності, що знаходяться за різним місцезнаходженням підлягають оформленню різними інвентаризаційними описами. Також окремо складається опис щодо основних засобів, які були прийняті в оренду.

Перед початком інвентаризації слід взяти розписку з осіб, які відповідають за схоронність основних засобів, якою вони підтверджують оприбуткування та списання за видатками усіх цінностей, які надійшли на їх відповідальність. Така розписка є частиною форми інв-1 (рус. Инв-1).

Форма передбачає вказання наказу, згідно якого проводиться інвентаризація, а також дату і час початку та закінчення інвентаризації.

Якщо відбувся рух основних засобів під час проведення інвентаризації, про це вказується на вільних рядках останньої сторінки інвентаризаційного опису.

В описі обов’язково вказується фактична наявність об’єктів інвентаризації. Якщо комісією було виявлено об’єкти, дані про які відсутні, комісія повинна охарактеризувати їх та включити до опису.

Підписується інвентаризаційний опис головою та членами інвентаризаційної комісії. Правильність інформації, зазначеної в описі, перевіряється особою, яка відповідальна за схоронність цінностей, та засвідчується її підписом.

Інвентаризаційний опис після відповідного оформленні підлягає передачі в бухгалтерію, де, за його данними буде складено порівняльну відомість.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію