Документ від Taxlink
Скачати:
Акт звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами

Звірка розрахунків з дебіторами та кредиторами є за своєю суттю інвентаризацією, оскільки звіряється фактична заборгованість та документально підтверджена.

Така звірка проводиться за в разі потреби, крім випадків, коли обов’язковість передбачена законом. Практика показує, що звірка проводиться в разі прийняття рішення власником сторони, яка є зацікавленою в проведенні звірки.

Тим не менше, ініціатива проведення звірки з боку однієї сторони не встановлює обов’язок звірки для іншої сторони. Для уникнення непорозумінь в самому договорі варто вказати про необхідність звірки розрахунків, періодичність та порядок  її проведення.

Звірка може проводитись щодо окремих договорів, всіх договорів і, навіть, щодо окремих видів товарів.

Звірка дає можливість сторонам, окрім підтвердження даних, які містяться в бухгалтерському обліку підприємства, також вимагати виконання зобов’язань контрагентом, в разі існування заборгованостей.

В акті необхідно вказати назви підприємств, між яким проводиться звірка. Також вказується об’єкт звірки.

Головне, що вказується в даному акті – це сума, за даними кредитора та сума, за даними кредитора. На підставі цих даних розраховується сума розбіжностей. Важливо також вказати реквізити документів, що підтверджують дані сторін. Акт необхідно підписати обом сторонам, та завірити підписи печатками, за їх наявності.

Сама процедура підписання акту звірки виглядає наступним чином: сторона-ініціатор перевіряє дані бухгалтерського обліку щодо об’єкту звірки, та вказує відповідні дані до акту звірки. Заповнений акт надсилає до контрагента, який повинен заповнити свою частину акту. Можливий варіант, коли до контрагента їде предстаник підприємства, який буде здійснювати звірку. В такому випадку важливим є оформлення довіреності на такого представника, якою він буде уповноважений на проведення звірки і підпис відповідного акту.

Підписання акту звірки є фактичним визнанням стороною свого боргу, що в свою чергу впливає на перебіг строків позовної давності.

Якщо ж узгодження даних не відбулось, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію