МД-1
Скачати:
Уніфікована митна квитанція форми МД-1

Уніфікована митна квитанція МД-1 - вид документа, котрий використовують при:

1) Прийнятті з метою зберігання органом митниці товару у відповідності з чинними нормативними актами;

2) Справлянні органом митниці з фізичних осіб та підприємств платежів у випадку, коли чинними нормативними актами не передбачається оформлення вантажної митної декларації на товари, котрі переміщуються через митний кордон;

3) Справлянні митним органом із фізичних осіб грошової застави у визначених випадках.

Основні вимоги до оформлення, а також реквізити даного документа закріплено в Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, котрий затверджено Державною митною службою України у формі наказу номер один від четвертого січня дві тисячі п’ятого року.

До основних реквізитів квитанції МД-1 належать, зокрема, наступні:

1) Назва документа (форма МД-1) із зазначенням серії й номера, відмітка щодо виїзду/в’їзду;

2) Найменування митного органу, код митного підрозділу, дата;

3) ПІБ фізичної особи (найменування підприємства), код (відомості з ЄДРПОУ або індивідуальний податковий номер (ІПН), за яким органи податкового контролю беруть на податковий облік), адреса;

4) Назва товару, код у відповідності з УКТЗЕД, дані щодо одиниць виміру, кількості, суми/вартості в грн.;

5) Дані щодо виду, основи нарахування, ставки та суми в гривнях щодо податків, зборів, плат за митне оформлення товарів, грошової застави, «всього», «разом» у вигляді цифр;

6) Кількість додатково заповнених аркушів, відмітки підстав, а саме: щодо прийняття на зберігання органом митниці, сплати платежів, прийняття грошової застави;

7) Зазначення словами «всього» та дані щодо курсу валют;

8) Прізвище та ініціали, підпис посадової особи митниці, печатка;

9) Підпис, прізвище та ініціали фізичної особи чи особи, котра уповноважена підприємством;

На зворотній стороні документа може бути зазначено інформацію щодо прийняття предметів у касу, прийняття цінностей тощо. Також може бути застосовано складання додаткового аркуша до квитанції для продовження запису всіх необхідних даних. Бланки документа замовляють у вигляді спеціально створених квитанційних книжок, котрі вміщують в себе двадцять п'ять зброшурованих бланків квитанцій.

Слід зазначити, що додатковий аркуш складається із 3 самокопіювальних аркушів, котрі виготовляються друкарським методом. Посадовою особою відділу фінансів й бухгалтерського обліку завіряється в загальному відділі органу митниці 2-й аркуш кожного з бланків квитанції в квитанційній книжці через проставляння гербової печатки органу в визначеному місці на бланку квитанції.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію