ОЗ-14
Скачати:
Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (типова форма № ОЗ-14)

В цілях визначення сум амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці, використовують розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) за формою ОЗ-14.

У відповідності з п. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податків з метою застосування у господарській діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн й поступовим чином зменшується через з фізичний чи моральний знос й очікуваний строк корисного експлуатації котрих від дати введення в експлуатацію складає більше 1-го року.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Назва підприємства, організації, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

2) Назва документа;

3) Дані щодо основних засобів у запасі:

А) за об’єктами, котрі надійшли і вибули в минулому місяці (вид основного засобу, дані норми амортизації, вартості об’єктів, суми амортизації, котрі відносяться до цеху (для повного відновлення та на капітальний ремонт);

Б) за всіма об’єктами (котрі надійшли, вибули, залишилося станом на початок минулого місяця): різниця між тими, котрі надійшли, та тими, котрі вибули; скільки нараховано в минулому місяці, скільки до відображення в звітному місяці;

В) значення вартості об’єктів, котрі надійшли в запас з експлуатації, та тих, котрі вибули з запасу в експлуатацію.

4) дані по основних засобах експлуатації:

А) за засобами, котрі надійшли та вибули в минулому місяці (види, норми амортизації, первісна вартість та загальна сума амортизації, дані щодо місця експлуатації);

Б) За всіма об’єктами (ті, котрі надійшли, вибули та залишились на початок минулого місяця);

5) відомості з контрольними даними (звірки даних щодо вартості основних засобів, котрі прийняті до розрахунку в цілях нарахування амортизації з даними вартості основних засобів, котрі оприбутковані та списані в минулому році) – назви показників за основними засобами, котрі надійшли в експлуатацію і запас, а також тих, котрі вибули з експлуатації, навпроти яких зазначають суми за розрахунком та даними обліку, в кінці зазначають суми загалом.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію