ОЗ-15
Скачати:
Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (типова форма № ОЗ-15)

Для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування в звітному місяці, використовують розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій).

У відповідності з п. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податків з метою застосування у господарській діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн й поступовим чином зменшується через з фізичний чи моральний знос й очікуваний строк корисної експлуатації котрих від початку використання складає більше 1-го року.

У відповідності до пп.14.1.3 ПК України амортизацією називають систематичний поділ вартості основних засобів, інших необоротних, нематеріальних активів, котра амортизується, протягом періоду корисного використання останніх.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Назва підприємства, організації, код ЄДРПОУ, код Класифікатора управлінської документації;

2) Назва документа, дата;

3) Дані щодо нарахування амортизації: шифр рахунку, види основних засобів, норми амортизації, скільки нараховано амортизації для повного відновлення та капітального ремонту, дані змін за попередній місяць по основних засобах, котрі надійшли та котрі вибули, суми амортизації до нарахування в звітному місяці; на 2-й сторінці дані заповнюють за тими ж реквізитами;

4) На 3-й сторінці продовжують таблицю, наприкінці якої зазначають дані загалом, дані по формі ОЗ-16, а також значення вартості об’єктів, котрі надійшли в запас та введення в дію актами котрих не оформлено, за загальним підсумком;

5) На 4-й сторінці зазначають дані розрахунку зносу з метою повного відновлення та для капітального ремонту (зазначають також дані загалом та сальдо зносу на кінець звітного місяця);

6) Підписи особи, котра склала розрахунок, та головного (старшого) бухгалтера, дата оформлення.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію