ОЗ-16
Скачати:
Розрахунок амортизації по автотранспорту (типова форма № ОЗ-16)

В цілях визначення сум амортизації автотранспортних засобів, котрі відносяться до нарахування в звітному місяці, використовують розрахунок амортизації по автотранспорту (форма ОЗ-16).

У відповідності з пп. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податків з метою застосування у господарській діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн й поступовим чином зменшується через з фізичний чи моральний знос й очікуваний строк корисного експлуатації котрих від дати введення в експлуатацію складає більше 1-го року.

У відповідності до пп.14.1.3 ПК України амортизацією називають систематичний поділ вартості основних засобів, інших необоротних, нематеріальних активів, котра амортизується, протягом строку корисного використання останніх.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Назва підприємства, організації, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

2) Назва та дата документа;

3) Дані видів та груп рухомого складу автомобільного транспорту;

4) Дані щодо кількості одиниць, первісної вартості всього та одного автомобіля (причепа) в середньому;

5) Відомості щодо пробігу за звітний місяць, норма у вигляді відсотків від первісної вартості, сума амортизації на повне відновлення;

6) Норма на сто кілометрів пробігу, сума амортизації на капітальний ремонт;

7) Всього до нарахування за звітний місяць.

На зворотній стороні бланка дану таблицю продовжують. Слід зауважити: вартістю основних засобів, котра амортизується, називають первісну чи переоцінену вартість необоротних активів за вирахуванням ліквідаційної вартості останніх. Під строком корисного використання треба розуміти очікуваний період, протягом котрого необоротні активи використовуватимуться підприємством або за використання останніх буде виготовлено очікуваний підприємством обсяг робіт, послуг, виготовлено продукцію. При визначенні такого строку необхідно врахувати очікуване використання об’єкта, очікуваний знос обмеження в строках.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію