Скачати:
Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Якщо форму П-6 застосовують для підрахунку даних стосовно нарахованої суми оплати праці по кожному працівнику, і в ній показують нарахування за видами оплат та утримання, то із використанням розрахунково-платіжної відомості (зведеної) (форма П-7) узагальнюють дані відомостей на підприємстві по розрахунках із робітниками й службовцями. Це надає можливість мати узагальнення в цілому щодо сум нарахованої оплати праці, утримань із цієї оплати та суми для виплат.

Основні вимоги до оформлення та заповнення даного документа затверджено Держкомстатом України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» номер чотириста вісімдесят дев’ять від п’ятого грудня дві тисячі восьмого року.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

1) Відомості щодо назви підприємства, підрозділу;

2) Код за ЄДРПОУ;

3) Дані щодо дати заповнення документа, назва документа;

4) Дані щодо нарахованих коштів по видах оплат (зазначають вид оплати із фонду основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат, котрі не відносяться до фонду оплати праці), а також загальна за весь період сума по організації;

5) Відомості щодо утриманих коштів із зазначенням виду утримання (в тому числі внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування), а також загальні дані по організації;

6) ПІБ та підпис головного бухгалтера.

Дані відомостей потрібні в цілях контролю витрат фонду оплати праці, визначення загальних сум з метою перерахування податків, одержання готівкових коштів в банківській установі з метою видачі працівникам, складання звітності.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію