Типова форма № М-13
Скачати:
Реєстр приймання-здачі документів (типова форма № М-13)

В цілях здійснення реєстрації прибутково-видаткових документів, котрі здають в бухгалтерію, заповнюють реєстр приймання-здачі документів (форма М-13). Даний бланк оформлюють в 1-му екземплярі матеріально відповідальні особи, після чого здають в бухгалтерію підприємства із первинною документацією та потрібними додатками.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

  1. Найменування підприємства, організації;
  2. Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;
  3. Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;
  4. Назва документа та дата із зазначенням прибутку/видатку;
  5. Відомості щодо номеру групи матеріалу чи номенклатурного номера, кількості документів та номерів первинних документів;
  6. Кількість прийнятих загалом документів літерами;
  7. Дата, підпис та із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, котра здала та котра прийняла документи.

Таблицю продовжують за тими ж реквізитами. Друкують із зворотом без заголовочної частини. Підпис потрібно друкувати на звороті.

Первинну документацію заповнюють при проведенні тієї чи іншої господарської операції, а коли це неможливо, то після завершення останньої. Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію