Скачати:
Реєстр отриманих прибуткових накладних

Матеріально відповідальна особа складу за прибутковими накладними й видатковими накладними (вимогами) проводить записи до:

1) реєстру отриманих прибуткових накладних;

2) реєстру виданих накладних (вимог).

Перший з них складається в 2 примірниках та подається в бухгалтерську службу не пізніше ніж 1-го числа наступного місяця після звітного. Основні вимоги до використання, реквізити Реєстру отриманих прибуткових накладних закріплено в Методичних рекомендаціях ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, котрі затверджені МОЗ України у формі наказу номер шістсот тридцять п’ять від дев’ятого вересня дві тисячі чотирнадцятого року. Форма документа затверджена третім додатком до Методичних рекомендацій.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

1) назва закладу, приміщення, де зберігаються лікарські засоби, медичні вироби (склад), назва підрозділу;

2) назва документа та дата;

3) порядковий номер, найменування постачальника, номер і дата накладної, сума, сума «всього»;

4) посада, підпис та ПІБ особи, котра здала реєстр, дата;

5) підпис , ПІБ бухгалтера, котрий прийняв реєстр, дата.

Один зразок реєстру із підшитими накладними по перевірці порядку складання первинної документації залишають у бухгалтерській службі, 2-й із бухгалтерською відміткою про приймання повертають матеріально відповідальній особі на складі. Під час приймання приміщення, котре призначено для зберігання лікарських засобів й медичних виробів, матеріально відповідальною особою ставиться підпис на кожному із 3 зразків прибуткової накладної про одержанння останніх.

1-й зі зразків передають в бухгалтерську службу, 2-й залишають в матеріально відповідальної особи, а третій зразок повертають постачальникові. Матеріально відповідальною особою складу не пізніше ніж 2-го числа місяця після звітного складається та подається в бухгалтерську службу Звіт про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів.

Здійснення обліку проводять у відповідності з єдиними методологічними принципами, котрі встановлено ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи особливості діяльності закладу і технології обробки відомостей обліку. У бухгалтерській службі ведуть облік в кількісному й вартісному вимірі в грн з копійками за назвами й в розрізі матеріально відповідальних осіб, з додержанням правил оформлення і подання первинної документації.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію