Скачати:
Прибутково-видатковий касовий ордер

Прибутково-видатковий касовий ордер є різновидом касових документів. Він використовується при оформленні приймання/видачі готівкових коштів відділом (управлінням) грошового обігу в регіоні, банківським установам, філіям, за описом цінностей, видачі підкріплень власним філіям в опломбованих інкасаторських сумках, коли проставляють додаткові реквізити, котрі передбачаються додатком шістнадцятим до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, яка затверджена постановою Правління Нацбанку номер сто сімдесят чотири від першого червня дві тисячі одинадцятого року.

Також ці документи застосовують при оформленні касових операцій по завантаженні/розвантаженні платіжних пристроїв, видачі та прийманні готівки під звіт працівниками банку при веденні аналітичного обліку, переміщенні готівкових коштів з рахунків, при оформленні загальної суми проведених касових операцій (коли приймаються платежі по рахунках фізичних осіб, при операціях, що виконуються з використанням електронного платіжного засобу через операційну касу, платіжні пристрої). При складанні ордера використовують технічні засоби, зазначають номер зразка в правому верхньому кутку чи виписують, використовуючи копіювальний чи самокопіювальний папір.

Основні реквізити:

1) Номер ордеру, дата проведення касової операції;

2) Повна назва банку (філії, відділення);

3) Назва валюти, номери кредит та дебет рахунку, суми за цими рахунками, їх еквівалент у гривнях;

4) Загальна сума;

5) Дані отримувача чи платника (записують повну назву юридичної особи, ПІБ особи, котра діє від імені юридичної особи, яка проводить переказ готівки);

6) Загальна сума коштів словами;

7) Зміст операції, що проводиться;

8) Кількість інкасаторських сумок (заповнюється у випадку, коли інкасаторам видаються інкасаторські сумки з готівкою для перевезення);

9) Пред’явлений документ (посвідчення, перепустка), номер документу;

10) Підпис платника чи отримувача, підписи банку (власноручно ставлять підписи посадові особи, котрих визначено банківською установою).

Реквізит платника/отримувача не заповнюють при складанні цього ордера на загальну суму виконаних касових операцій за касовою операцією оприбуткування готівкових коштів, зданих інкасаторам, коли наявні інкасаторські підписи на бланку первинного документа про здавання коштів та за касовою операцією видачі готівкових коштів, якщо наявні інкасаторські підписи на бланку первинного документа.

Слід зауважити, що правильне оформлення ордера впливає також на обчислення податку на прибуток підприємств, оскільки обчислення останнього проводять на підставі первинних документів, а ті в свою чергу впливають на податки підприємства (податкові зобов'язання).

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію