№ СЗ-2
Скачати:
Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності (форма № СЗ-2)

З метою здійснення обліку бланків суворої звітності заповнюється прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності. Остання заповнюється усіма підприємцями, організаціями, установами. Форма СЗ-2 повинна бути пронумерованою, прошнурованою, скріпленою печаткою, підписами керівника юридичної особи, головного бухгалтера. В цілях обліку окремих бланків в книзі виділяють одну або кілька сторінок.

Основні вимоги до застосування даного документа затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності» номер шістдесят сім від одинадцятого березня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року. До основних реквізитів даного документа належать, зокрема, наступні:

1) назва підприємства (організації) – вантажовідправника, ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

2) код за Державним класифікатором управлінської документації;

3) назва документа, його дата та назви бланків;

4) дата, від кого одержано та кому видано;

5) підстава (назва документа, номер та дата);

6) дані кількості книжок та серій і номерів бланків прибутку й видатку;

7) кількість сторінок, котрі пронумеровано й прошнуровано;

8) місце для печатки, дата;

9) підписи керівника юридичної особи та головного (старшого) бухгалтера.

Варто зауважити: бланки суворої звітності є документами, котрі потребують не просто особливої уваги, але й контролю за застосуванням останніх. Всі бланки мають серію та індивідуальний номер, а виготовлення та застосування їх суворо регламентуються чинними нормативними актами.

Свідченням того, що такі бланки потребують суворого обліку є те, що для оформлення надходжень останніх, передачі в використання, списання оформлюють спеціально створені первинні документи, типові форми котрих затверджені вищезгаданим наказом номер шістдесят сім. Бланки оприбутковуються по вартості придбання останніх, списуються по вартості купівлі. У випадку, коли документи зіпсовано, знищено, втрачено, розмір збитків визначається через незалежну оцінку. Для виявлення того, чи бланки наявні фактично, проводиться їх інвентаризація.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію