Типова форма № М-4
Скачати:
Прибутковий ордер (типова форма № М-4)

В цілях проведення обліку матеріалів, котрі надходять на підприємство від постачальників або з переробки використовують прибутковий ордер (форма М-4).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

  1. Найменування підприємства, організації;
  2. Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;
  3. Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;
  4. Назва та номер документа;
  5. Дані щодо номера документа, дати складання, коду виду операції, складу, назви та коду постачальника, рахунку/субрахунку та коду аналітичного обліку кореспондуючого рахунку, номера супровідного документа;
  6. Дані характеристик та номенклатурного номера матеріальних цінностей, коду та назви одиниці виміру, кількості по документу та прийнятого фактично, ціни, суми, номера паспорта та порядкового номера запису за складською картотекою;
  7. Код, синтетичний рахунок для віднесення зносу код по МШП;
  8. Підпис особи, котра прийняла та котра здала.

Бланк друкують зі зворотом без заголовочної частини. Підписи і текст під таблицею друкують на звороті.

Документ складають в 1 екземплярі матеріально відповідальні особи в день надходження цінностей на склад. Графу «Номер паспорта» заповнюють при оформленні господарських операцій щодо матеріальних цінностей, котрі містять дорогоцінні метали й каміння.

Слід зауважити, що реквізит синтетичного рахунку для віднесення зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів заповнюють виключно по придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів за рахунок фондів економічного стимулювання, спеціального призначення, коштів цільового фінансування і цільових надходжень.

Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію