Скачати:
Повідомлення про відкликання інкасових доручень (розпоряджень)

Інкасовим дорученням є різновид розрахункових документів, котрий засвідчує вимогу стягувача (якими можуть виступати органи податкового контролю) банківській установі провести без погодження з останнім переказ з його рахунку отримувачу.

Стягувач має право відкликати доручення перед списанням суми з рахунку платника шляхом подання листа про відкликання. Інкасове доручення відкликають виключно в повній сумі. Листи в банк стягувачі доставляють самотужки. При цьому банк платника не може списати кошти з рахунку платника за інкасовим дорученням по отриманні листа.

Якщо укладають мирову угоду в справі про банкрутство, інкасові доручення, крім виконаних частково, повинні бути повернуті в цілях обліку, звітності у відповідному податковому органі. Повідомлення надсилається податковим органом банкові платника.

Основні випадки застосування, вимоги щодо заповнення повідомлення закріплено в Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкового боргу платників податків при укладанні мирової угоди у справі про банкрутство, котрий затверджений наказом ДПА України номер шістсот від двадцять першого листопада 2000 року.

Форма документу затверджена в четвертому додатку до вищезазначеного Порядку. Основні реквізити повідомлення:

1) Штамп податкового органу (в лівому верхньому кутку);

2) Найменування банківської установи та її місцезнаходження, назва підприємства та код (відомості з ЄДРПОУ), за яким ведеться податковий облік, місцезнаходження підприємства;

3) Номер, дата повідомлення;

4) виклад тексту дев’ятого пункту одинадцятої статті ЗУ «Про державну податкову службу в Україні" від четвертого грудня 1990 року щодо повернення інкасових доручень;

5) Номер інкасового доручення (розпорядження), дата його виписки, сума в гривнях, на котру виписане останнє, сума в гривнях, на котру припиняється стягнення, найменування підприємства, код підприємства, основний поточний рахунок у національній валюті підприємства;

6) Підпис голови податкового органу, прізвище й ініціали, місце для печатки.

Повідомлення виписують у 3 примірниках: один для банківської установи, один для податкового органу, один для підприємства.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію