Скачати:
Повідомлення про відкликання платіжних доручень

Платіжним дорученням називають такий різновид розрахункових документів, котрий вміщує вимогу отримувача платнику здійснити сплату суми коштів та доручення платника обслуговуючому банкові провести переказ зі свого рахунку отримувачеві на рахунок.

Платіжне доручення може бути змінено чи відкликано платником (банком-відправником) в разі отримання повідомлення про це до його фактичного виконання банком-відправником чи банком-одержувачем. Якщо отримано повідомлення про відкликання до фактичного виконання, банк-відправник та банк-одержувач не можуть здійснити платіж за цим дорученням. В такому разі банк-відправник та банк-одержувач повинні повернути отримані кошти платнику й банку-відправнику.

Основні випадки застосування, вимоги щодо заповнення повідомлення закріплено в Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкового боргу платників податків при укладанні мирової угоди у справі про банкрутство, який затверджений наказом Державної податкової адміністрації України номер шістсот від двадцять першого листопада 2000 року. Форма документу затверджена в п’ятому додатку до Порядку.

Основні реквізити повідомлення:

1) Штамп податкового органу (в лівому верхньому кутку);

2) Найменування банківської установи та її місцезнаходження, назва підприємства та код (відомості з ЄДРПОУ), за яким ведеться податковий облік, місцезнаходження підприємства;

3) Номер, дата повідомлення;

4) виклад тексту дев’ятого пункту одинадцятої статті ЗУ «Про державну податкову службу в Україні" від четвертого грудня 1990 року;

5) Номер платіжного доручення, дата його виписки, сума в гривнях, на яку виписане останнє, сума в гривнях, за котрою припиняється виконання, назва платежу, код бюджетної класифікації;

6) Підпис голови податкового органу, прізвище й ініціали, місце для печатки. Повідомлення виписують трьома зразками – по одному для банківської установи, податкового органу та підприємства.

Засвідчення справжності повідомлення про відкликання проводиться відповідно до положень банківського законодавства для підтвердження автентичності платіжного доручення. Слід зауважити: смерть фізичної особи, припинення діяльності ФОП, ліквідація юридичної особи чи ліквідація банку-відправника не є підставами відкликання. Платник та банк-відправник, банк-відправник та банк-одержувач мають право між собою домовитись про те, що доручення, котре передають банку-відправнику/банку-одержувачеві, не підлягає зміні та/або відкликанню (безвідкличне).

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію