МШ-6
Скачати:
Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (типова форма № МШ-6)

В цілях здійснення обліку спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів, котрі видають робітникам підприємства для індивідуального користування відповідно до встановлених норм, використовується особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (форма МШ-6).

Основні вимоги до використання, заповнення даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа та його номер;

5) Дані щодо ПІБ, табельного номера, дані щодо цеху, дільниці, відділу, професії, посади, дати прийому на роботу, дати зміни професії особи;

6) Дані щодо статі, росту, розміру взуття, одягу;

7) Назва спецодягу, відомості щодо параграфів відповідної норми, одиниць виміру, кількості, строку служби;

8) Підписи начальника ВТБ, цеху, інженера по охороні праці, бухгалтера.

На зворотній стороні зазначають назву, номенклатурний номер спецодягу, дату, кількість, відсоток придатності, вартість виданого та поверненого, навпроти яких ставлять підпис. Картку ведуть в 1 примірнику, зберігає її комірник цеху. При застосуванні автоматизованої обробки даних з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів особову картку не ведуть.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію