Типова форма № М-11
Скачати:
Накладна-вимога на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів (типова форма № М-11)

В цілях здійснення обліку руху матеріальних цінностей в середині підприємства та відпуску таких цінностей господарствам власного підприємства, котрі розміщуються поза територією такого підприємства, і стороннім організаціям використовується накладна-вимога на відпуск/внутрішнє переміщення матеріалів (форма М-11).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

  1. Найменування підприємства, організації;
  2. Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;
  3. Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;
  4. Назва документа;
  5. Дані щодо номера документа, дати складання, коду виду операції, відправника та одержувача;
  6. Записи підстав, кому і через кого;
  7. Відомості щодо рахунка, субрахунка, коду аналітичного обліку кореспондуючого рахунку, опису матеріальних цінностей, кількості, ціни, суми, інвентарного номера, номера паспорта та порядкового номера запису по складській картотеці;
  8. Кількість відпущених найменувань та сума літерами;
  9. Дозвіл на відпуск та підпис головного бухгалтера;
  10. Дані та підпис особи, котра прийняла (одержала) цінності.

Друкують зі зворотом без частини із заголовком. Підписи друкують на зворотній стороні.

Накладну-вимогу виписують у 2-х зразках, підписи ставить головний бухгалтер чи відповідно уповноважена особа.

У разі відпуску матеріалів господарствам власного підприємства один зразок передають одержувачеві, другий – на склад, а потім передають в бухгалтерію.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію