Типова форма № М-28а
Скачати:
Лімітно-забірна картка (типова форма № М-28а)

В цілях оформлення відпуску матеріалів, котрі систематично витрачаються під час виготовлення товарів, в цілях поточного контролю дотримання лімітів відпуску матеріалів на потреби виробництва застосовують лімітно-забірні картки, які також виступають виправдувальними документами при списанні зі складу цінностей. З метою відпуску матеріалів до будівельних об'єктів протягом всього будівництва ведуть форму М-28, котра перебуває в виконавця робіт. Водночас оформлюють бланк М-28а, котрий перебуває в складі.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва, дані щодо номера, дати бланка;

5) Дані щодо виду операції, складу, відомостей про одержувача та кореспондуючий рахунок;

6) Найменування об’єкта, ПІБ начальника дільниці та виконавця робіт;

7) Посада та підпис особи, яка перевірила ліміт витрат на об’єкті;

8) Посада, ПІБ та зразок підпису виконавця робіт;

9) Загальна кількість записів по картці, назва відділу, котрим встановлено ліміт;

10) Дані щодо порядкового номера запису, опису матеріальних цінностей, одиниць виміру, ліміту, кількості та підпису щодо відпущених матеріалів, за датами;

11) Дані щодо дати повернення, загальної кількості відпущених матеріалів із врахуванням повернення, ціни, суми й порядкового номера запису по складській картотеці;

12) Відомості щодо кількості відпущених по даті матеріалів та підпис.

Бланк друкують зі зворотом без змін.

Картки виписують у відділі постачання чи плановому відділі на одну чи кілька назв матеріалів в 2 екземплярах. Один з них перед початком місяця передають в цех – споживачеві матеріалів, а інший – складу чи складовій цеху. Відпуск матеріалів для виробництва здійснюють в складі під час пред’явлення представником цеху власного екземпляра картки. Комірники відмічають в 2-х зразках дату, кількість матеріалів, згодом встановлюється розмір залишку ліміту за кожним номенклатурним номером. На бланку картки цеху ставить підпис комірник, на бланку картки складу – підпис представника цеху.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію