Типова форма № М-28
Скачати:
Лімітно-забірна картка (типова форма № М-28)

В цілях оформлення відпуску матеріалів, котрі систематично витрачаються під час виготовлення продукції, в цілях поточного контролю дотримання лімітів відпуску матеріалів для виробництва застосовують лімітно-забірну картку, яка також виступає виправдувальним документом при списанні з складу цінностей. З метою відпуску матеріалів на будівельні об'єкти на весь період будівництва ведуть форму М-28, котра перебуває в виконавця робіт. Водночас оформлюють форму М-28а, котра перебуває в складі.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Напис про затвердження керівником із підписом, ПІБ останнього та датою;

5) Дані щодо назви, номеру та дати документа;

6) Дані щодо виду операції, складу, відомостей про одержувача та кореспондуючого рахунку;

7) Назва об’єкта, ПІБ начальника дільниці та виконавця робіт;

8) Посада та підпис особи, яка перевірила розмір ліміту витрат на об’єкті;

9) Посада, ПІБ та зразок підпису виконавця робіт;

10) Відомості щодо відпуску матеріалів, витрат матеріалів, перевірки підрахунку підсумку витрат матеріалів на виробництво;

11) Дані порядкового номера запису, опису матеріальних цінностей, одиниць виміру, залишку матеріалу на початок року, кількості та підпису комірника щодо відпущених матеріалів по датах, дані щодо повернення, залишку на об’єкті на кінець місяця, загальних витрат за місяць за відрахуванням повернення залишку на кінець місяця, загалом матеріалів від початку будівництва та результати економії/перевитрат;

12) Дані щодо відпущених матеріалів по датах із зазначенням кількості та підписом комірника.

Картки виписують у відділі постачання чи плановому відділі на одну чи кілька назв матеріалів в 2 екземплярах.

Один з них перед початком місяця передають в цех – споживачеві матеріалів, а інший – складу чи складовій цеху. Відпуск матеріалів для виробництва проводиться складом під час пред’явлення представником цеху власного зразка картки. Комірник відмічає в 2-х екземплярах дату, кількість відпущених матеріалів, згодом визначає розмір залишку ліміту по кожному номенклатурному номеру матеріалів. В картці цеху ставить підпис комірник, в картці складу – підпис представника цеху.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію