Типова форма № М-9
Скачати:
Лімітно-забірна картка (типова форма № М-9)

В цілях оформлення відпуску матеріалів, котрі систематично витрачаються під час виготовлення товарів, в цілях поточного контролю дотримання лімітів відпуску матеріалів для потреб виробництва застосовують лімітно-забірні картки, які також виступають виправдувальними документами при списанні зі складу цінностей. З метою 4-разового відпуску лімітованих матеріалів, котрі відносяться на один вид витрат використовується форма М-9. В останньому випадку заповнюють графу «Кореспондуючий рахунок».

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа, дати;

5) Відомості щодо коду виду операції, відправника, одержувача, кореспондуючого рахунку;

6) Дані кореспондуючого рахунка, характеристики та номенклатурний номер матеріальних цінностей, коду та назви одиниці виміру;

7) Дані ліміту, кількості та залишку ліміту відпущених та повернутих матеріалів;

8) Загальна кількість записів по картці;

9) Підпис начальника відділу, котрим ліміт встановлено, начальника підрозділу, котрим одержано цінності, завідувача складу.

Друкують бланк зі зворотом без частини із заголовком. Картки виписують у відділі постачання чи плановому відділі на одну або кілька назв матеріалів в 2 екземплярах. Один з них перед початком місяця передають в цех – споживачеві матеріалів, а інший – складу чи складовій цеху. Відпуск матеріалів для виробництва проводиться складом під час пред’явлення представником цеху власного зразка бланка. Комірник відмічає в 2-х зразках дату, кількість відпущених матеріалів, згодом проводить визначення залишку ліміту по кожному номенклатурному номеру матеріалів. В картці цеху ставить підпис комірник, в картці складу – підпис представника цеху. За карткою ведуть облік матеріалів, котрі не було використано в виробництві, при тому додаткових документів не складають.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію