Типова форма № М-8
Скачати:
Лімітно-забірна картка (типова форма № М-8)

В цілях оформлення відпуску матеріалів, котрі систематично витрачаються під час виготовлення продукції, в цілях поточного контролю дотримання лімітів відпуску матеріалів для потреб виробництва застосовують лімітно-забірну картку, які також виступають виправдувальними документами при списанні з складу цінностей. З метою багаторазового відпуску одного номенклатурного номера матеріалів на 1 місяць складається форма М-8.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа;

5) Дані щодо номера документа, дати та коду виду операції, відправника, одержувача, рахунку (субрахунку) та коду аналітичного обліку кореспондуючого рахунку;

6) Дані характеристик, номенклатурного номера матеріальних цінностей, коду та назви одиниці виміру;

7) Дані ліміту, порядкового номера запису по складській картотеці, загалом відпущеного з врахуванням повернення, ціни та суми;

8) Дані дати, кількості, залишку ліміту, місце для підпису завідувача складу чи одержувача.

На зворотному боці бланка зазначають:

1) Дату та кількість відпущеного та повернутого;

2) Залишок ліміту та підпис завідувача складу чи одержувача щодо відпущеного та повернутого;

3) Підпис начальника, котрим встановлено ліміт, начальника підрозділу, котрим одержано матеріальні цінності, та завідувача складу.

Бланки карток виписують в відділі постачання чи плановому відділі на одну чи кілька назв матеріалів в 2 екземплярах. Один з них перед початком місяця передають в цех – споживачеві матеріалів, а інший – складу чи складовій цеху. Відпуск матеріалів для виробництва проводиться складом під час пред’явлення представником цеху свого зразка картки.

Комірником відмічається в 2-х екземплярах дата і кількість відпущених матеріалів, після цього визначається залишок ліміту по кожному номенклатурному номеру матеріалів. В картці цеху ставить підпис комірник, в картці складу – представник цеху.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію