Скачати:
Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника

На підставі відомості про складання кваліфікаційного іспиту головою кваліфікаційної комісії видається кваліфікаційне свідоцтво встановленого зразка сільськогосподарського дорадника. Основні вимоги щодо порядку видачі, оформлення, використання документа закріплено в Положенні про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника, котре затверджено Міністерством аграрної політики у формі наказу номер сто сімдесят шість від двадцять шостого квітня дві тисячі п'ятого року. Форма свідоцтва затверджена додатком четвертим до Положення.

До основних реквізитів документа, зокрема, належать наступні:

1) Назва та номер документа;

2) ПІБ особи;

3) Ідентифікаційний номер (якщо такий наявний – індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податків);

4) Дата складання й номер акта кваліфікаційної комісії;

5) Напис про можливість здійснення особою сільськогосподарської дорадчої діяльності із зазначенням повної назви дорадчих послуг;

6) Дата видачі документа;

7) Підпис, ініціали та прізвище голови кваліфікаційної комісії;

8) Місце для печатки та обліковий порядковий номер.

На зворотній стороні бланку також ставлять записи щодо відміток про підвищення кваліфікації, а саме: дані щодо проходження підвищення кваліфікації із зазначенням кількості годин та дати, з підписом та прізвищем голови кваліфікаційної комісії та відбитком печатки. На підставі результатів складання кваліфікаційних іспитів регіональним координатором протягом строку в 5 робочих днів подається акт про видачу кваліфікаційних свідоцтв до Мінагрополітики (оригінал).

Строк дії документа складає п’ять років з дня видачі останнього чи від останнього підвищення кваліфікації. Періодичність підвищення кваліфікації не рідше 1-го разу на п’ять років. У відповідності до статті десятої ЗУ «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» підвищення кваліфікації проводиться саморегулівною організацією за напрямами, котрі зазначені в свідоцтві, на умовах укладеного контракту про оплатку навчання.

Бланки свідоцтв – це документи суворої звітності, котрі мають обліковий порядковий номер. У випадку втрати чи пошкодження свідоцтва регіональна кваліфікаційна комісія за письмовою заявою дорадника й копією оголошення в ЗМІ про недійсність останнього й на підставі відповідної відомості протягом строку в один місяць видає дублікат кваліфікаційного свідоцтва.

Слід зазначити, що підставами для анулювання свідоцтва є дії дорадника, що направлені на погіршення стану господарства, надання недостовірної інформації з питань діяльності дорадника та упереджене ставлення дорадника до господарства.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію