ОЗ-8
Скачати:
Картка обліку руху основних засобів (типова форма № ОЗ-8)

В цілях ведення обліку руху основних засобів за класифікаційними групами за ручної обробки облікової документації використовується картка обліку руху основних засобів.

У відповідності з п. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податків з метою застосування у господарській діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн й поступовим чином зменшується через з фізичний чи моральний знос й очікуваний строк корисного експлуатації котрих від дати введення в експлуатацію складає більше 1-го року.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ, а також код за Державним класифікатором управлінської документації;

2) Назва підприємства, відділу (цеху);

3) Назва документа, класифікаційної групи;

4) Звітні періоди, дані щодо наявності основних засобів на перше число звітної дати;

5) Скільки загалом надійшло;

6) Всього вибуло (в тому числі через знос та старіння, через стихійне лихо);

7) Дані амортизації для повного відновлення та капітального ремонту;

8) Суми витрат для капітального ремонту.

Звітні періоди на лицьовій стороні бланка зазначають по місяцях, роблять підсумок по кварталах (загалом за 1 квартал, за 2 квартал). Дані амортизації розраховують повністю за січень, згодом – змінені, котрі в свою чергу діляться на повне відновлення та на капітальний ремонт, а ті в свою чергу за знаками мінус або плюс та сумою. На зворотній стороні документа зазначають дані за тією ж схемою, тільки за наступні звітні періоди, в кінці зазначають дані на кінець року. Слід зауважити: бланк заповнюють на базі даних інвентарних карток відповідних груп основних засобів та звіряють із даними синтетичного обліку основних засобів. На базі підсумкових відомостей даних карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію