НА-2
Скачати:
Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2)

В цілях проведення аналітичного обліку об'єктів інтелектуальної власності, а крім того, з метою обліку груп однотипних по призначенні та використанні об'єктів, котрі надійшли за один календарний місяць 1-й відповідальній особі використовується інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма НА-2).

Основні вимоги до оформлення, реквізити даного документа закріплено в Порядку застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі матеріальних активів, котрий затверджено Мінфіном у формі наказу номер сімсот тридцять два від двадцять другого листопада дві тисячі четвертого року.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

1) Назва підприємства, установи, організації;

2) Відомості щодо коду з ЄДРПОУ;

3) Підпис та ПІБ керівника підприємства під затвердженням, дата затвердження;

4) Найменування документа із поміткою номера;

5) Повне найменування об’єкта;

6) Опис із поміткою назви, номера документа, котрий підтверджує майнові права, дати виникнення права;

7) Відомості про власника об’єкта, період використання, номер рахунку та код аналітичного обліку дебета і кредита;

8) Дані щодо дати введення об’єкта в господарський оборот, первісної вартості, річної суми амортизації, а також ліквідаційної вартості;

9) Відомості з опису об’єкта;

10) Дані щодо переоцінки об’єкта;

11) Дата відкриття картки, посада, ПІБ особи.

Документ ведуть у бухгалтерії по кожному об’єкту чи групі об’єктів, складають в 1-му екземплярі на основі форми НА-1. При характеристиці об’єкта наводять тільки головні, найбільш характерні ознаки. Коли ведеться облік групи об’єктів, головні показники характеристик наводять не по кожному об’єкту, а загалом по всій групі об’єктів, котрі враховують в картці.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію