Типова форма № М-21
Скачати:
Інвентаризаційний опис (типова форма № М-21)

При знятті натуральних залишків товарно-матеріальних цінностей за кожним складом, дільницею, об’єктом, котрі знаходяться в матеріально відповідальних осіб оформлюють інвентаризаційний опис (форма М-21).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа та дата;

5) Відомості щодо складу та посади, ПІБ відповідальної особи;

6) Номер та дата наказу на проведення інвентаризації;

7) Дані щодо номенклатурного номера, назви матеріалів, розміру (типу), сорту, марки, одиниць виміру, фактичної наявності, ціни матеріалів, а також примітки.

На зворотному боці бланка зазначають порядкові номери цінностей (записують літерами), посади, ПІБ голови і членів комісії, котрі ставлять свої підписи. Далі роблять запис про те, що цінності за описом були перевірені в присутності відповідальної особи, а також прийняті на зберігання такою особою. Внизу ставлять дату, підписується матеріально відповідальна особа.

Первинну документацію заповнюють при проведенні тієї чи іншої господарської операції, а коли це неможливо, то після завершення останньої. Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію