№ ПБАСГ-13
Скачати:
Звіт про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13)

Звіт про рух тварин і птиці на фермі (далі – Звіт) використовується в ході здійснення підприємницької діяльності для фіксування результатів обігу тварин та птиці на фермі. Звіт заповнюється головою ферми чи біотехніком щомісяця. Щодо кожної із груп тварин проводиться облік їх живої маси на початок місяця, результати руху протягом місяця та показники на кінець звітного місяця. Звіт складається на основі Книги обліку руху тварин і птиці на фермі. Для цілей ведення бухгалтерського обліку необхідно зазначити, що облік основних засобів по дорослим тваринам проводиться на рахунку десять “Основні засоби”, а по тваринах, що знаходяться на догодівлі обліковуються на рахунку двадцять один  “Поточні біоактиви”.

Даний документ є досить важливим на сільгосппідприємстві, оскільки культивує усі відомості про опереції з обігу тварин та птиці на спеціалізованих підприємствах. При цьому Звіт є невід’ємною складовою при розробці документації з бухгалтерської звітності та обліку.

Наприкінці визначеного періоду в часі Звіт разом із документами, на основі яких складався Звіт, передаються в бухгалтерію для відображення даних в бухгалтерській звітності. Дані Звіту звіряються із основними документами, які подаються разом із Звітом. На підставі звіту складають ордер номер дев’ять.

Звіт складається з наступних складових частин:

  1. назва сільськогосподарського підприємства, що зазначається у правому верхньому куті Акту;
  2. ідентифікаційний код ЄДРПОУ;
  3. назва структурного підрозділу;
  4. назва ферми;
  5. дата заповнення Звіту;
  6. у першій табличці заповняється інформація у відповідних колонках стосовно групи тварин, наявність на початок місяця, надходження шляхом приплоду, переведенню з інших груп чи ферм, шляхом купівлі, приросту тощо. В останніх колонках зазначаються показники вихід тварин і птиці на фермі;
  7. у другій таблиці зазначаються дані про переведених тварин до інших груп, основного стада чи іншої ферми. Також визначаються дані про загибель чи забій тварин. Остаточно заповняються колонка про кількість тварин наприкінці місяця.

Документ підписується керівником структурного підрозділу, завідувачем фермою, зоотехніком та бухгалтером.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію