Скачати:
Звіт про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів

Здійснення обліку покликане гарантувати вчасне й вірне відображення операцій з надходжень, переміщень й вибуття таких предметів обліку, як лікарські засоби та медичні вироби.. Відповідальними особами складу, а також відділень не пізніше 2-го числа місяця після звітного складається та подається в бухгалтерську службу закладу охорони здоров’я Звіт про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів.

Основні вимоги до використання, реквізити цього документа закріплено в Методичних рекомендаціях ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, котрі затверджені МОЗ України у формі наказу номер шістсот тридцять п’ять від дев’ятого вересня дві тисячі чотирнадцятого року. Форма документа затверджена додатком шостим до зазначеного нормативного акта.

До основних реквізитів, зокрема, належать наступні:

1) найменування закладу, підрозділу;

2) назва документа та дата;

3) номер по порядку, найменування лікарського засобу/медичного виробу, одиниця виміру;

4) відомості щодо кількості залишку на початок місяця із зазначенням відповідної дати, надходжень, використання, залишку на кінець місяця із зазначенням відповідної дати;

5) посада, підпис та ПІБ матеріально відповідальної особи, дата;

6) посада, підпис та ПІБ бухгалтера, дата;

7) посада, підпис та ПІБ особи, котра затвердила документ, дата.

Окрім дотримання відповідальними особами вимог стосовно зберігання, оприбуткування лікарських засобів, останні зобов’язані також додержуватися строків оформлення звітності за отриманими від складу, виданими на пости, використаними лікарськими засобами/медичними виробами, вчасного подання відділеннями звітності в бухгалтерську службу.

Здійснення бухгалтерського обліку проводять у відповідності з єдиними методологічними принципами, котрі встановлено ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи особливості діяльності закладу і технології обробки відомостей обліку. Бухгалтерія здійснює облік в кількісному й вартісному вимірах у грн з копійками по назвах і в розрізі відповідальних осіб, з додержанням правил оформлення і подання первинної документації.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію