Скачати:
Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами)

Здійснення обліку покликане забезпечити вчасне й вірне подання інформації про здійснення операцій з надходжень, переміщень й вибуття таких об'єктів обліку, як лікарські засоби й медичні вироби. Медсестри на постах максимум 1-го числа в місяці після звітного на підставі відомостей з Журналу обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами) складається Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами) й подається для головної медсестри у відділенні.

Основні вимоги до використання, реквізити цього документу закріплено в Методичних рекомендаціях ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, котрі затверджені МОЗУ в формі наказу номер шістсот тридцять п’ять від дев’ятого вересня дві тисячі чотирнадцятого року. Форма документа затверджена додатком восьмим до зазначених Рекомендацій.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

1) найменування закладу та відповідного підрозділу;

2) назва документа, дата (місяць та рік);

3) номер по порядку, назва, та фактична кількість, котра надійшла і котру використано;

4) посада, підпис та ПІБ особи, що здала документ, дата;

5) посада, підпис та ПІБ особи, котра прийняла документ, дата.

Окрім дотримання матеріально відповідальними особами вимог стосовно зберігання, оприбуткування лікарських засобів, останні зобов’язані також додержуватися строків складання звітності по отриманих від складу, виданих на пости та використаних лікарськими засобами/медичними виробами, а також своєчасного подання відділеннями звітів в бухгалтерську службу. Здійснення бухгалтерського обліку проводять у відповідності з єдиними методологічними принципами, котрі встановлено законодавстом, котре регулює сферу бухгалтерського обліку й фінансової звітності, враховуючи особливості діяльності закладу і технології обробки відомостей обліку.

Бухгалтерський облік ведеться в кількісному й вартісному вимірах в грн з копійками за назвами й в розрізі відповідальних осіб, із додержанням правил оформлення і подання первинної документації.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію