Скачати:
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

Сума грошей, котрі видаються на відрядження чи під звіт, а також сама видача мають бути документально підтверджені. Таке підтвердження відбувається шляхом оформлення звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Останній подають до кінця п'ятого банківського дня за днем, коли платник закінчує відповідне відрядження, закінчує певну цивільно-правову дію по дорученні й за рахунок податкового агента платника, котрий надав суму коштів під звіт. Коли є надміру витрачені кошти, сума повертається платник податку до каси чи зараховується на рахунок особи, яка її видала, до/при поданні звіту.

Слід зауважити: у випадку, коли при проведенні відрядження платник одержав готівкові кошти, застосовуючи платіжні картки, ним має бути подано звіт та повернено надміру витрачені гроші до завершення 3-го банківського дня по відрядженню.

Основні вимоги до заповнення бланку, реквізити звіту закріплено в Порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, котрий затверджено Мінфіном у формі наказу номер вісімсот сорок один від двадцять восьмого вересня дві тисячі п’ятнадцятого року. До основних реквізитів належать, зокрема, такі:

А) Лицьова сторона:

1) назва документа, його номер і дата;

2) Найменування податкового агента, код за ЄДРПОУ, назва відділу та посади, цеху, професії особи;

3) ПІБ, індивідуальний податковий номер (ІПН) платника, за яким органи податкового контролю беруть на податковий облік;

4) призначення авансу, залишок попереднього авансу, сума перевитрати, одержана сума, витрачена, залишок;

5) сума, в якій затверджено звіт, підпис керівника, дата, записи щодо перевірки звіту (головний бухгалтер), суми за дебетом і кредитом;

6) сума, в якій внесений залишок; дата, підпис;

7) кінцевий строк повернення надміру витрачених коштів за звітний місяць;

8) розрахунок суми податку;

9) Підпис особи, котра склала розрахунок, підпис особи, ознайомленої з розрахунком;

Б) зворотна сторона:

1) номер, дата документа, кому, за що сплачено суму, документ-підстава сплати, сума коштів, дебет рахунка, загальна сума;

2) підпис (ставить підзвітна особа), дата.

Варто зазначити: коли платником податку припиняються трудові чи цивільні відносини з особою, котрою видано кошти, податкове зобов'язання буде утримуватись за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу при проведенні кінцевого розрахунку, а коли недостатня сума даного доходу, непогашену частину включають в податкове зобов’язання за наслідками звітного року.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію