МШ-3
Скачати:
Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) (типова форма № МШ-3)

З метою обліку інструментів, котрі передано на заточування чи ремонт, використовується замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) (форма МШ-3). Даний документ використовують на підприємствах, на яких заточування і ремонт інструментів здійснюється централізовано.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа;

5) Відомості щодо номера документа, дати складання, цеху замовника та виконавця, рахунку і субрахунку та коду аналітичного обліку кореспондуючого рахунку, строку виконання;

6) Дані щодо назви та номенклатурного номера інструмента (пристрою), номера креслення, кількості зданого та повернутого, виду ремонту, відмітка або підпис контролера ВТК;

7) Дані щодо дати повернення та підпис комірника;

8) Підпис особи, котра здала і котра прийняла.

Даний документ оформлюють у 2-х екземплярах комірники роздавальної кладової. 1 екземпляр перебуває в комірника із розпискою виконавця, 2-й передають з інструментом в цех виконання (заточувальну майстерню). По заточуванню чи ремонті інструмента комірником робиться відмітка в своєму примірнику про повернення інструмента, він розписується в екземплярі цеху-виконавця.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію