Типова форма № М-3
Скачати:
Журнал реєстрації довіреностей (типова форма № М-3)

В цілях здійснення реєстрації довіреностей, котрі видано, та розписки про одержання останніх використовують журнал реєстрації довіреностей (форма М-3).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Код з ЄДРПОУ;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Найменування документа із датою;

5) Порядковий номер довіреності із датою видачі, строком, протягом якого вона діє;

6) ПІБ особи, котрій видана довіреність;

7) Назва постачальника;

8) Дані щодо номера, дати контракту, наряду, рахунка, специфікації і іншого документа чи повідомлення, розписка особи, котра отримала довіреність, з відміткою про використання та номером, датою.

Первинну документацію заповнюють при проведенні тієї чи іншої господарської операції, а коли це неможливо, то після завершення останньої.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

Таким чином, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, котрою уповноважуються особи на вчинення правочинів, надає можливість від імені довірителя отримати відповідні цінності. Довіреність заповнюють на державній мові, при цьому не дозволяється видавати незаповнену чи частково заповнену довіреність, без підписів відповідальних осіб.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію