Скачати:
Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами)

Здійснення обліку покликане забезпечити вчасне й вірне подання інформації про здійснення операцій з надходжень, переміщень й вибуття таких об'єктів обліку, як лікарські засоби, медичні вироби. Медсестрами на постах оформлюється Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами).

Основні вимоги до використання, реквізити цього документу закріплено в Методичних рекомендаціях ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, котрі затверджені МОЗУ в формі наказу номер шістсот тридцять п’ять від дев’ятого вересня дві тисячі чотирнадцятого року. Форма документа затверджена додатком сьомим до зазначеного нормативного акта.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

А) лицьова сторона:

1) найменування відповідного закладу, підрозділу;

2) назва документа та дата;

3) назва лікарських засобів;

4) номер по порядку, відомості щодо дати, кількості, відмітка відповідальної особи із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, а також її підпис, «Всього за місяць»;

5) посада, підпис та ПІБ відповідальної особи, дата

Б) зворотна сторона:

1) найменування лікарського засобу;

2) Дата, ПІБ хворого, дані щодо номеру історії хвороби, кількості, відмітки матеріально відповідальної особи про видачу із зазначенням ПІБ, підпису особи, «всього за місяць»;

3) дані щодо посади, підпис та ПІБ відповідальної особи, дата.

Слід зазначити, що на пости видачу проводять головні (старші) медсестри відділень. Медсестрами на постах заповнюється зазначений вище документ. Максимум 1-го числа місяця після звітного на підставі відомостей з цього Журналу медсестри оформлюють спеціальні звіти і подають головній медсестрі у відділенні. Здійснення даного обліку проводять у відповідності з єдиними методологічними принципами, котрі встановлено ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи особливості діяльності закладу і технології обробки відомостей обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію