Типова форма № М-1
Скачати:
Журнал обліку вантажів, що надійшли (типова форма № М-1)

В цілях обліку й контролю за надходженнями й оприбуткуванням матеріальних цінностей використовують журнал обліку вантажів, що надійшли (форма М-1).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

 1. Найменування підприємства, організації;
 2. Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;
 3. Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;
 4. Назва документа та дата;
 5. Реєстраційний номер, дата, дані постачальника;
 6. Дата та номер транспортного документа;
 7. Відомості щодо дати, номера, роду вантажу, суми за товарним документом;
 8. Розписка про одержання документа;
 9. Дата і номер прибуткового ордера або акта про прийняття вантажу;
 10. Дата й номер запитання про розшук вантажу;
 11. Місце для приміток.

Зазначені реквізити друкують на всіх сторінках журналу.

У даному документі записи робляться відділом постачання по мірі того, як надходять матеріальні цінності на склад підприємства за товарно-транспортними документами, прибутковими ордерами, актами приймання матеріалів. В документі також робляться відмітки щодо запитань, котрі пов’язані з розшуком вантажів, котрі не надійшли.

В графі «Примітка» заповняють дані , котрі стосуються оплати рахунків, відмови від акцепту чи суми часткового акцепту тощо.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію