МШ-1
Скачати:
Відомість поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (типова форма № МШ-1)

В цілях проведення обліку змін запасів інструменту в роздавальних кладових підприємств, в яких облік здійснюють по принципу встановлення постійного оборотного фонду використовують відомість поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (форма МШ-1).

Основні вимоги до використання, форму даного документа затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа;

5) Дані щодо номера документа, дати складання, коду виду операції, відправника, одержувача, відомості щодо кореспондуючого рахунка (рахунка, субрахунка та коду аналітичного обліку);

6) Відомості щодо назви, розміру, марки та номенклатурного номера інструмента (пристрою), коду та назви одиниці виміру, кількості, ціни, суми поповнення запасу;

7) Підписи начальників інструментального відділу і цеху, осіб, котрі видано та прийнято інструмент.

Документ складають в 2-х екземплярах начальники цеху та інструментального відділу при потребі зміни норми постійного запасу інструментів (пристроїв). Один екземпляр перебуває в інструментальному відділі, а інший – у цеху. Друкується бланк зі зворотом без частини з заголовком. Підписи друкуються на зворотній стороні.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію