Типова форма № М-14
Скачати:
Відомість обліку залишків матеріалів на складі (типова форма № М-14)

На підприємствах, в організаціях, на котрих здійснюється облікування матеріалів за оперативно-господарським методом, ведуть відомість обліку залишків матеріалів на складі (форма М-14). Бланк оформлюють по даних карток, перевірених в бухгалтерії. Вірогідність перенесення залишків у відомість підтверджує підпис особи, котра перевіряє.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

  1. Найменування підприємства, організації;
  2. Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;
  3. Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;
  4. Назва та дата документа;
  5. Дані щодо посади, прізвища, імені та по батькові матеріально відповідальної особи;
  6. Відомості щодо номера за порядком, назви та номенклатурного номера матеріалів, ціни, кількості та суми залишку;
  7. Підпис матеріально відповідальної особи, а також бухгалтера, який здійснив перевірку.

По зразках другої та третьої сторінок друкуються вкладні аркуші.

Друкуються сторінки зі зворотом.

Первинну документацію заповнюють при проведенні тієї чи іншої господарської операції, а коли це неможливо, то після завершення останньої. Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію