МШ-7
Скачати:
Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (типова форма № МШ-7)

З метою проведення обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів робітникам підприємств в індивідуальне користування по встановлених нормах використовується відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (форма МШ-7).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа та його номер;

5) Відомості щодо номера документа, дати, коду виду операції, відповідного підрозділу;

6) Дані щодо порядкового номера, ПІБ, табельного номера, назви та номенклатурного номера спецодягу, коду і назви одиниці виміру;

7) Відомості щодо кількості, дати надходження до експлуатації, строку служби, підпис в отриманні предмета. Внизу ставиться підпис відповідальної особи. Друкують бланк зі зворотом без частини з заголовком. Підписи друкують на зворотній стороні. Складають документ у 2 екземплярах. Один зразок передають до бухгалтерії, а інший залишають у комірника цеху.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію