Типова форма № М-10
Скачати:
Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (типова форма № М-10)

В цілях здійснення обліку відпуску матеріалів більше ліміту або в цілях заміни матеріалів використовують акт-вимогу на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (форма М-10). Цей документ вважається основою списання матеріалів з складу.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Напис щодо дозволу із зазначенням посади та ПІБ особи, а також її підписом;

5) Назва, номер та дата документа;

6) Дані щодо коду виду операції, відправника, одержувача, кореспондуючий рахунок, коду виробу, причин та винуватця;

7) Дані особи, через яку, хто затребував, а також хто дозволив відповідні дії;

8) Опис матеріальних цінностей, одиниць виміру, затребуваної та відпущеної кількості, ціни, суми, номера паспорта, порядкового номера запису за складською картотекою;

9) Відомості щодо причин заміни, а також узгодження заміни, підписи, посади та ПІБ осіб.

На зворотному боці зазначають дату, відпущену кількість та залишок до видачі, а також залишається місце для підпису завідувача складу чи одержувача. Виписують даний бланк на один вид матеріалу, а також на багаторазовий відпуск в межах ліміту в 2 екземплярах, один з яких призначається одержувачеві, а інший для складу. Здачу актів-вимог в бухгалтерію чи для обробки з обчислювальною технікою проводять по видачі всіх матеріалів, котрі вимагаються. Понадлімітний відпуск та заміну видів матеріалів допускають виключно за дозволом директора підприємства, головного інженера чи осіб, котрі відповідно уповноважені, і після погодження з відповідними відділами підприємства.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію