ОЗ-5
Скачати:
Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (типова форма № ОЗ-5)

В будівельно-монтажних організаціях в цілях оформлення передачі, установки й пуску будмашин й наступного демонтажу останніх та передачі машинопрокатній базі використовують акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (форма ОЗ-5).

Варто зауважити, що будівельні машини належать до основних засобів, якими відповідно до п. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальні активи, котрі призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним чи моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ, а також код за Державним класифікатором управлінської документації;

2) Назва документа, його номер та дата;

3) ПІБ механіка буддільниці;

4) ПІБ представника машинопрокатної бази та техніка по безпеці;

5) Найменування машини, її потужності, номер паспорта, інвентарний номер, місце роботи та допоміжні пристосування та обладнання (назва, інвентарний номер, потужність та кількість об’єктів;

6) Запис про встановлення та здачу об’єктів після пробного пуску для експлуатації;

7) Дані механіка буддільниці, представника машинопрокатної бази та техніка з безпеки.

На зворотній стороні форми зазначається ПІБ механіка будівельної дільниці та представника машинопрокатної бази, дата складанн акту про припинення та демонтаж машини (агрегату). Далі записують дані про те, що виявилося під час прийняття машини (агрегата), вартість частин, котрих браку, вартість виправлення поломок, котрі сталися з вини особи (зазначають посаду, ПІБ особи) та відповідне розпорядження. Записують те, куди направлено машину. В кінці підписи ставлять механік буддільниці та представник машинопрокатної бази.

Акт складають у 2-х екземплярах представники машинопрокатних баз та будівельних дільниць, котрі експлуатують будмашини та механізми. Форму №ОЗ-5 використовують будівельні та підрядні підприємства усіх форм власності з метою організації роботи на ділянці будмашин і обладнання.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію