Типова форма № М-15
Скачати:
Акт про приймання устаткування (типова форма № М-15)

В цілях оформлення устаткування, котре надійшло на склад з метою встановлення, оформлюється акт про приймання устаткування (форма М-15). Під час проведення монтажних робіт з використанням підрядного способу в приймальну комісію входить особа-представник підрядної монтажної організації. В такій ситуації оформлюють окремий акт на передачу устаткування для відповідального збереження, представник з відповідними повноваженнями ставить підпис в акті, останньому передають копію акта. Якщо неможливо забезпечити якісне приймання устаткування під час надходження до складу, бланк являється попереднім, котрий складають по зовнішньому вигляду.

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа;

5) Відомості щодо номера документа, дати складання, коду виду операції, складу, коду відправника та постачальника, рахунку/субрахунку та коду аналітичного обліку кореспондуючого рахунку, номера супровідного документа;

6) Дані щодо місця складання акта, часу початку приймання, закінчення;

7) Дата прибуття вантажу, номер рахунку та дата;

8) Назва станції, пристані, дані супровідного транспортного документа;

9) Назва і адреса відправника, постачальника;

10) Дані щодо дати відправлення устаткування зі станції або складу відправника;

11) Відомості щодо знаку. Пломби, марки, кількості місць, упаковки, назви устаткування, маси вантажу відправника, дороги, пристані, особливі відмітки;

12) Відомості за оглядом устаткування;

13) Дані результатів зовнішнього огляду: назва устаткування, номенклатурний номер, тип, марка, заводський номер чи маркіровка, дані щодо кількості по документах та фактичної кількості, вартості та виявлених дефектів;

14) Дані висновку комісії, перелік документів, котрі додаються;

15) Посади, підписи та ПІБ осіб з відповідними повноваженнями;

16) Дата прийняття та оприбуткування устаткування;

17) Номер та дата комерційного акта;

18) Підпис завідувача складу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію