Типова форма № М-17
Скачати:
Акт про виявлені дефекти устаткування (типова форма № М-17)

На дефекти, котрі виявляють під час проведення ревізії чи випробування устаткування, складають акт про виявлені дефекти устаткування (форма М-17).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

  1. Найменування підприємства, організації;
  2. Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;
  3. Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;
  4. Назва документа та дата;
  5. Назва населеного пункту, в якому знаходиться устаткування;
  6. Назва підприємства, будівля, цех;
  7. Назва заводу-виготовлювача, в якому було виготовлено устаткування, номер та дата акта монтажу;
  8. Відомості щодо дефектів, котрі було виявлено, а саме щодо назви устаткування, типу, марки, заводського номера (маркіровки), номера креслення та назви проектної організації, дати виготовлення та надходження устаткування на склад, виявлених дефектів;

На зворотному боці дані реквізити продовжують. Зазначаються дії, котрі необхідно вчинити з метою усунення дефектів, докладно описують необхідні заходи, визначаються виконавці та строки виконання.

Внизу бланка зазначають посаду, ПІБ представників замовника, підрядника та заводу-виготовлювача, ці особи ставлять свої підписи.

Первинну документацію заповнюють при проведенні тієї чи іншої господарської операції, а коли це неможливо, то після завершення останньої. Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію